Bölüm Hakkında


İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 1971 yılında Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuş, 1982 yılında şimdiki adını almıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi, Ayazağa Yerleşkesi'nin en eski fakültesidir. Fakültenin ilk kurulan bölümü, 1973-1974 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlayan ve ilk mezunlarını 1977 yılında veren Matematik Mühendisliği Bölümüdür.
Bölümde 12 Profesör, 16 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 12 Öğretim Görevlisi ve 16 Araştırma Görevlisi olmak üzere 68 akademik personel görev yapmaktadır.

Özgörev

  • Uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmak ve bilimsel araştırma yapabilecek bireyleri yetiştirmeye yönelik lisans ve lisansüstü eğitim vermek
  • Matematiksel analiz yapabilme gücüne ve mühendislik formasyonuna sahip, matematiksel modelleme yapabilen, güncel bilişim teknolojilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar vermek
  • Mühendislik bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğretimine katkıda bulunmak

Özgörüş

Teorik ve uygulamalı matematik alanında uluslararası ölçekte önder bir araştırma ve öğretim merkezi olmak


Prof. Dr. Kamil ORUÇOĞLU
Bölüm Başkanı

 koruc@itu.edu.tr
B1-420
+90 212 285 3296
akademi.itu.edu.tr/koruc
Diferansiyel Denklemler

Prof. Dr. Elmkhan MAHMUDOV

 mahmudov@itu.edu.tr
B1-315
+90 212 285 3266
akademi.itu.edu.tr/mahmudov
Optimizasyon / Kontrol Teori

Prof. Dr. Emanullah HIZEL
Rektör Danışmanı

 hizel@itu.edu.tr
B1-210
+90 212 285 3345
akademi.itu.edu.tr/hizel
Diferansiyel Denklemler

Prof. Dr. Fatma ÖZDEMİR

 fozdemir@itu.edu.tr
B1-219
+90 212 285 3267
akademi.itu.edu.tr/fozdemir
Diferansiyel Geometri
 Diferansiyel Geometri ve Matematiksel Fizik

Prof. Dr. Füsun ÖZEN ZENGİN

 fozen@itu.edu.tr
B1-309
+90 212 285 6820
akademi.itu.edu.tr/fozen
Diferansiyel Geometri
 Özel Riemann ve Yarı-Riemann Manifoldları

Prof. Dr. Gülçin ÇİVİ BİLİR

 civi@itu.edu.tr
B1-213
+90 212 285 6959
akademi.itu.edu.tr/civi
Diferansiyel Geometri
 Özel Riemann ve Yarı-Riemann Manifoldları

Prof. Dr. İbrahim KIRAT

 kirat@itu.edu.tr
B1-207
+90 212 285 3328
akademi.itu.edu.tr/kirat
Fraktal Geometri

Prof. Dr. Mustafa NADAR

 nadar@itu.edu.tr
B1-409
-
akademi.itu.edu.tr/nadar
İstatistik

Prof. Dr. Nalan ANTAR

Prof. Dr. Sezgin ALTAY DEMİRBAĞ

 saltay@itu.edu.tr
B1-307
+90 212 285 3259
akademi.itu.edu.tr/saltay
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Prof. Dr. Ulviye BAŞER ILGAZ

 baser@itu.edu.tr
B1-313
+90 212 285 3268
Optimizasyon / Kontrol Teori
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK

 senturk@itu.edu.tr
B1-203
+90 212 285 6995
akademi.itu.edu.tr/senturk
Diferansiyel Geometri

Doç. Dr. Ahmet DURAN

 aduran@itu.edu.tr
B1-411
+90 212 285 3273
web.itu.edu.tr/aduran
Matematiksel Finans ve Ekonomi
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Doç. Dr. Ahmet KIRIŞ

 kiris@itu.edu.tr
B1-405
+90 212 285 3292
faculty.itu.edu.tr/kiris
Sayısal Analiz
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Ali ERCENGİZ

 ercengiz@itu.edu.tr
B1-401
+90 212 285 3293
web.itu.edu.tr/ercengiz
Diferansiyel Denklemler
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Atabey KAYGUN

 kaygun@itu.edu.tr
B1-415
+90 212 285 6823
web.itu.edu.tr/kaygun
Cebir

Doç. Dr. Aybike ÖZER

 ozerayb@itu.edu.tr
B1-417
+90 212 285 3324
Diferansiyel Geometri

Doç. Dr. Burcu TUNGA

 tungab@itu.edu.tr
B1-407
+90 212 285 3298
web.itu.edu.tr/tungab
Sayısal Analiz
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Cihangir ÖZEMİR

 ozemir@itu.edu.tr
B1-223
+90 212 285 3263
akademi.itu.edu.tr/ozemir
Diferansiyel Denklemler

Doç. Dr. Elif ÖZKARA CANFES

 canfes@itu.edu.tr
B1-317
+90 212 285 3271
akademi.itu.edu.tr/canfes
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Doç. Dr. Ergün YARANERİ
Bölüm Başkan Yardımcısı

 yaraneri@itu.edu.tr
B1-209
+90 212 285 3326
web.itu.edu.tr/yaraneri
Cebir

Doç. Dr. Ersin ÖZUĞURLU

 ozugurlue@itu.edu.tr
B1-419
+90 212 285 3311
web.itu.edu.tr/ozugurlue
Sayısal Analiz

Doç. Dr. Gülçin MİHRİYE MUSLU

Doç. Dr. Güler GÜRPINAR ARSAN

 ggarsan@itu.edu.tr
B1-316
+90 212 285 3269
akademi.itu.edu.tr/ggarsan
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Doç. Dr. İlkay BAKIRTAŞ AKAR

 ilkayb@itu.edu.tr
B1-311
+90 212 285 3299
akademi.itu.edu.tr/ilkayb
Diferansiyel Denklemler
 Nonlineer Ortamlarda Temel Solitonların Sayısal Olarak Araştırılması

Doç. Dr. Nurettin Cenk TURGAY

 turgayn@itu.edu.tr
B1-211
+90 212 285 6821
akademi.itu.edu.tr/turgayn
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Doç. Dr. Seher Melike AYDOĞAN

 aydogansm@itu.edu.tr
B1-404
-
akademi.itu.edu.tr/aydogansm
Karmaşık Analiz

Doç. Dr. Semra AHMETOLAN

 ahmetola@itu.edu.tr
B1-205
+90 212 285 3256
akademi.itu.edu.tr/ahmetola
Diferansiyel Denklemler
 Katılarda Dispersif ve Dissipatif Nonlineer Dalga Yayılımı Problemleri

Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim SARAÇOĞLU

 saracoglua@itu.edu.tr
B1-221
+90 212 285 3250

Yrd. Doç. Dr. Ayşe PEKER DOBİE

 pdobie@itu.edu.tr
B1-201
+90 212 285 6796

Yrd. Doç. Dr. Bahri GÜLDOĞAN

 guldogan@itu.edu.tr
B1-216
+90 212 285 3306
İstatistik
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Burak YILDIRAN STODOLSKY

 stodolsky@itu.edu.tr
B1-222
-
Çizge Kuramı

Yrd. Doç. Dr. Burhaneddin İZGİ
Rektör Danışmanı

 bizgi@itu.edu.tr
B1-215
+90 212 285 6795
akademi.itu.edu.tr/bizgi
Matematiksel Finans ve Ekonomi
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Esin Etel KANETİ GİDON

 kaneti@itu.edu.tr
B1-322
+90 212 285 3278
akademi.itu.edu.tr/kaneti
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Yrd. Doç. Dr. İrma HACINLIYAN

Yrd. Doç. Dr. İzzet GÖKSEL
Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA

 karacam@itu.edu.tr
B1-217
+90 212 285 3344
Diferansiyel Denklemler
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Yrd. Doç. Dr. Nurhan ÇOLAKOĞLU

 colakn@itu.edu.tr
B1-314
+90 212 285 3238
web.itu.edu.tr/colakn
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Yrd. Doç. Dr. Saadet Seher ÖZER

 ozersaa@itu.edu.tr
B1-412
+90 212 285 3164
akademi.itu.edu.tr/ozersaa
Diferansiyel Denklemler

Yrd. Doç. Dr. Şeyda Canan TEKİN

 seyda@itu.edu.tr
B1-304
+90 212 285 3297
Cebirsel Yapılar ve Temsilleri

Öğr. Gör. Dr. Ali DEMİRCİ

 demircial@itu.edu.tr
B1-306
+90 212 285 3276
akademi.itu.edu.tr/demircial
Diferansiyel Denklemler
 Katılarda Dispersif ve Dissipatif Nonlineer Dalga Yayılımı Problemleri

Öğr. Gör. Dr. Ali Sait DEMİR

 demira@itu.edu.tr
B1-208
+90 212 285 3291
akademi.itu.edu.tr/demira
Topoloji

Öğr. Gör. Dr. Ayşegül TEPE

 tepeay@itu.edu.tr
B1-323
-
akademi.itu.edu.tr/tepeay
Diferansiyel Denklemler

Öğr. Gör. Dr. Bayram Barış KIZILSAÇ

 kizilsac@itu.edu.tr
B1-414
+90 212 285 3158
Optimizasyon / Kontrol Teori
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Öğr. Gör. Dr. Eti MİZRAHİ

 mizrahi1@itu.edu.tr
B1-218
+90 212 285 3251
akademi.itu.edu.tr/mizrahi1
Diferansiyel Denklemler
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Öğr. Gör. Dr. Fuat ERGEZEN

 ergezen@itu.edu.tr
B1-224
+90 212 285 3327
akademi.itu.edu.tr/ergezen
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Öğr. Gör. Dr. Rahmiye ERGÜN
Bölüm Başkan Yardımcısı

 rergun@itu.edu.tr
B1-406
+90 212 285 3289
web.itu.edu.tr/rergun
Diferansiyel Denklemler

Öğr. Gör. Dr. Sevgi HARMAN

 harman@itu.edu.tr
B1-220
+90 212 285 3265
akademi.itu.edu.tr/harman
Cebir

Öğr. Gör. Dr. Sultan ERDOĞAN DEMİR

 sedemir@itu.edu.tr
B1-421
+90 212 285 3288
web.itu.edu.tr/sedemir
Topoloji

Öğr. Gör. Dr. Şenay PASİNLİOĞLU

 pasinliogl@itu.edu.tr
B1-212
+90 212 285 3187
akademi.itu.edu.tr/pasinliogl
Diferansiyel Denklemler

Öğr. Gör. Evren TANRIÖVER

 tanriovere@itu.edu.tr
B1-423
-
akademi.itu.edu.tr/tanriovere
Cebir

Levent BİLİR
Matematikçi

 bilirl@itu.edu.tr
B1-206
-
web.itu.edu.tr/bilirl
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Araş. Gör. Alperen KARAN

 karana@itu.edu.tr
B1-404
-
akademi.itu.edu.tr/karana
Topoloji

Araş. Gör. Cem SAYAR

 sayarce@itu.edu.tr
B1-402
-
Diferansiyel Geometri
 Diferansiyel Geometri ve Matematiksel Fizik

Araş. Gör. Elif ERÇELİK

 ercelikel@itu.edu.tr
B1-418
-
akademi.itu.edu.tr/ercelikel
İstatistik

Araş. Gör. Fatma ZÜRNACI

 geciciituadi2@itu.edu.tr
B1-319
-

Araş. Gör. Gökhan GÖKSU
Asistan Temsilcisi

 goksug@itu.edu.tr
B1-324
-
akademi.itu.edu.tr/goksug
Optimizasyon / Kontrol Teori
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Araş. Gör. İsmail GÜZEL

 iguzel@itu.edu.tr
B1-318
-
Sayısal Analiz

Araş. Gör. Mehmet DİNÇ

 dincm@itu.edu.tr
B1-410
-
Diferansiyel Geometri

Araş. Gör. Mevlüt TEKKOYUN

 mtekkoyun@itu.edu.tr
B1-318
-
akademi.itu.edu.tr/mtekkoyun
Çizge Kuramı

Araş. Gör. Nazlı DOĞAN

 dogannaz@itu.edu.tr
B1-416
-
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Araş. Gör. Ömer Volkan CÜRAN

 curan@itu.edu.tr
B1-410
-
Cebir

Araş. Gör. Özcan BAŞKONUŞ

 baskonus@itu.edu.tr
B1-204
+90 212 285 6797
web.itu.edu.tr/baskonus
Diferansiyel Denklemler

Araş. Gör. Soner AYDINLIK

 aydinliks@itu.edu.tr
B1-426
+90 212 285 3281
Sayısal Analiz

Araş. Gör. Tuğba YILDIRIM

 tugbayildirim@itu.edu.tr
B1-319
+90 212 285 3270
akademi.itu.edu.tr/tugbayildirim
Cebir

Araş. Gör. Vedat KURTAY

 vedatkurtay@itu.edu.tr
B1-426
-
Diferansiyel Denklemler

Kibriye GÖLEK
Bölüm Sekreteri

 
 
 

Erdinç GÜMÜŞ
Yrd. Teknisyen