about

Bölüm Hakkında


İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 1971 yılında Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuş, 1982 yılında şimdiki adını almıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi, Ayazağa Yerleşkesi'nin en eski fakültesidir. Fakültenin ilk kurulan bölümü, 1973-1974 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlayan ve Matematik Mühendisliği lisans programından ilk mezunlarını 1977 yılında veren Matematik Bölümü'dür.
Bölümde 15 Profesör, 18 Doçent, 8 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 25 Araştırma Görevlisi olmak üzere 73 akademik personel görev yapmaktadır.

Özgörev

  • Uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapmak ve bilimsel araştırma yapabilecek bireyleri yetiştirmeye yönelik lisans ve lisansüstü eğitim vermek
  • Matematiksel analiz yapabilme gücüne ve mühendislik formasyonuna sahip, matematiksel modelleme yapabilen, güncel bilişim teknolojilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar vermek
  • Mühendislik bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğretimine katkıda bulunmak

Özgörüş

Teorik ve uygulamalı matematik alanında uluslararası ölçekte önder bir araştırma ve öğretim merkezi olmak


Prof. Dr. Samet Yücel KADIOĞLU
Bölüm Başkanı

 

Doç. Dr. Seher Melike AYDOĞAN
Bölüm Başkan Yardımcısı

(Ar-Ge'den Sorumlu)

Dr. Öğr. Üyesi İzzet GÖKSEL
Bölüm Başkan Yardımcısı

(Eğitimden Sorumlu)

Prof. Dr. Atabey KAYGUN

 kaygun@itu.edu.tr
B1-415
+90 212 285 6823
web.itu.edu.tr/kaygun
Cebir

Prof. Dr. Elif CANFES

 canfes@itu.edu.tr
B1-317
+90 212 285 3271
akademi.itu.edu.tr/canfes
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Prof. Dr. Elmkhan MAHMUDOV

 mahmudov@itu.edu.tr
B1-315
+90 212 285 3266
akademi.itu.edu.tr/mahmudov
Optimizasyon / Kontrol Teori

Prof. Dr. Emanullah HIZEL

 hizel@itu.edu.tr
B1-210
+90 212 285 3345
akademi.itu.edu.tr/hizel
Diferansiyel Denklemler

Prof. Dr. Fatma ÖZDEMİR

 fozdemir@itu.edu.tr
B1-219
+90 212 285 3267
akademi.itu.edu.tr/fozdemir
Diferansiyel Geometri
 Diferansiyel Geometri ve Matematiksel Fizik

Prof. Dr. Füsun ZENGİN

 fozen@itu.edu.tr
B1-309
+90 212 285 6820
akademi.itu.edu.tr/fozen
Diferansiyel Geometri
 Özel Riemann ve Yarı-Riemann Manifoldları

Prof. Dr. Gülçin ÇİVİ BİLİR

 civi@itu.edu.tr
B1-213
+90 212 285 6959
akademi.itu.edu.tr/civi
Diferansiyel Geometri
 Özel Riemann ve Yarı-Riemann Manifoldları

Prof. Dr. İbrahim KIRAT

 kirat@itu.edu.tr
B1-207
+90 212 285 3328
akademi.itu.edu.tr/kirat
Fraktal Geometri

Prof. Dr. Kamil ORUÇOĞLU

 koruc@itu.edu.tr
B1-420
+90 212 285 3296
akademi.itu.edu.tr/koruc
Diferansiyel Denklemler

Prof. Dr. Mustafa NADAR

 nadar@itu.edu.tr
B1-409
-
akademi.itu.edu.tr/nadar
İstatistik

Prof. Dr. Nalan ANTAR

Prof. Dr. Samet Yücel KADIOĞLU
Bölüm Başkanı

 kadioglusy@itu.edu.tr
B1-413
+90 212 285 3281
akademi.itu.edu.tr/kadioglusy
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Prof. Dr. Sezgin ALTAY DEMİRBAĞ

 saltay@itu.edu.tr
B1-307
+90 212 285 3259
akademi.itu.edu.tr/saltay
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Prof. Dr. Ulviye ILGAZ

 baser@itu.edu.tr
B1-313
+90 212 285 3268
Optimizasyon / Kontrol Teori
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Prof. Dr. Zerrin ŞENTÜRK

 senturk@itu.edu.tr
B1-203
+90 212 285 6995
akademi.itu.edu.tr/senturk
Diferansiyel Geometri

Doç. Dr. Ahmet DURAN

 aduran@itu.edu.tr
B1-411
+90 212 285 3273
web.itu.edu.tr/aduran
Matematiksel Finans ve Ekonomi
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Doç. Dr. Ahmet KIRIŞ

 kiris@itu.edu.tr
B1-405
+90 212 285 3292
faculty.itu.edu.tr/kiris
Sayısal Analiz
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Ali ERCENGİZ

 ercengiz@itu.edu.tr
B1-401
+90 212 285 3293
Diferansiyel Denklemler
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Aybike ÖZER

 ozerayb@itu.edu.tr
B1-417
+90 212 285 3324
Diferansiyel Geometri

Doç. Dr. Ayşegül TEPE

 tepeay@itu.edu.tr
B1-323
-
akademi.itu.edu.tr/tepeay
Diferansiyel Denklemler

Doç. Dr. Burcu TUNGA

 tungab@itu.edu.tr
B1-407
+90 212 285 3298
web.itu.edu.tr/tungab
Sayısal Analiz
 Veri Analizi, Kontrol ve Optimizasyon

Doç. Dr. Burhaneddin İZGİ
Rektör Danışmanı

 bizgi@itu.edu.tr
B1-215
+90 212 285 6795
akademi.itu.edu.tr/bizgi
Matematiksel Finans ve Ekonomi
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Doç. Dr. Cihangir ÖZEMİR

 ozemir@itu.edu.tr
B1-223
+90 212 285 3263
akademi.itu.edu.tr/ozemir
Diferansiyel Denklemler

Doç. Dr. Ergün YARANERİ

 yaraneri@itu.edu.tr
B1-209
+90 212 285 3326
web.itu.edu.tr/yaraneri
Cebir

Doç. Dr. Ersin ÖZUĞURLU

 ozugurlue@itu.edu.tr
B1-419
+90 212 285 3311
web.itu.edu.tr/ozugurlue
Sayısal Analiz

Doç. Dr. Gülçin Mihriye MUSLU

Doç. Dr. Güler ARSAN

 ggarsan@itu.edu.tr
B1-316
+90 212 285 3269
akademi.itu.edu.tr/ggarsan
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Doç. Dr. İlkay BAKIRTAŞ AKAR

 ilkayb@itu.edu.tr
B1-311
+90 212 285 3299
akademi.itu.edu.tr/ilkayb
Diferansiyel Denklemler
 Nonlineer Ortamlarda Temel Solitonların Sayısal Olarak Araştırılması

Doç. Dr. Nurettin Cenk TURGAY

 turgayn@itu.edu.tr
B1-211
+90 212 285 6821
akademi.itu.edu.tr/turgayn
Diferansiyel Geometri
 Sonlu Tipten Alt Manifoldlar

Doç. Dr. Saadet Seher ÖZER

 ozersaa@itu.edu.tr
B1-412
+90 212 285 3164
web.itu.edu.tr/ozersaa
Diferansiyel Denklemler

Doç. Dr. Seher Melike AYDOĞAN
Bölüm Başkan Yardımcısı

 aydogansm@itu.edu.tr
B1-404
-
akademi.itu.edu.tr/aydogansm
Karmaşık Analiz

Doç. Dr. Semra AHMETOLAN

 ahmetola@itu.edu.tr
B1-205
+90 212 285 3256
akademi.itu.edu.tr/ahmetola
Diferansiyel Denklemler
 Katılarda Dispersif ve Dissipatif Nonlineer Dalga Yayılımı Problemleri

Doç. Dr. Şeyda Canan TEKİN

 seyda@itu.edu.tr
B1-304
+90 212 285 3297
Cebirsel Yapılar ve Temsilleri

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe PEKER

 pdobie@itu.edu.tr
B1-201
+90 212 285 6796
Cebirsel Yapılar ve Temsilleri

Dr. Öğr. Üyesi Bahri GÜLDOĞAN

 guldogan@itu.edu.tr
B1-216
+90 212 285 3306
İstatistik
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Burak YILDIRAN STODOLSKY

 stodolsky@itu.edu.tr
B1-222
-
Çizge Kuramı

Dr. Öğr. Üyesi Gül İNAN

 inan@itu.edu.tr
B1-424
-
Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi İrma HACINLIYAN

Dr. Öğr. Üyesi İzzet GÖKSEL
Dekan ve Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KARACA

 karacam@itu.edu.tr
B1-217
+90 212 285 3344
Diferansiyel Denklemler
 Hesaplamalı Finans ve Ekonomi

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan ÇOLAKOĞLU

 colakn@itu.edu.tr
B1-314
+90 212 285 3238
web.itu.edu.tr/colakn
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Öğr. Gör. Dr. Ali Sait DEMİR

 demira@itu.edu.tr
B1-208
+90 212 285 3291
web.itu.edu.tr/demira
Topoloji

Öğr. Gör. Dr. Cem SAYAR
(Uygulamalı Birim)

 sayarce@itu.edu.tr
B1-221
-

Öğr. Gör. Dr. Fuat ERGEZEN

 ergezen@itu.edu.tr
B1-224
+90 212 285 3327
web.itu.edu.tr/ergezen
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Öğr. Gör. Dr. Sultan ERDOĞAN DEMİR

 sedemir@itu.edu.tr
B1-421
+90 212 285 3288
web.itu.edu.tr/sedemir
Topoloji

Araş. Gör. Dr. Ali DEMİRCİ

 demircial@itu.edu.tr
B1-306
+90 212 285 3276
akademi.itu.edu.tr/demircial
Diferansiyel Denklemler
 Katılarda Dispersif ve Dissipatif Nonlineer Dalga Yayılımı Problemleri

Araş. Gör. Dr. Rahmiye ERGÜN

 rergun@itu.edu.tr
B1-406
+90 212 285 3289
web.itu.edu.tr/rergun
Diferansiyel Denklemler

Araş. Gör. Dr. Sevgi HARMAN

 harman@itu.edu.tr
B1-220
+90 212 285 3265
Cebir

Araş. Gör. Dr. Şenay PASİNLİOĞLU

 pasinliogl@itu.edu.tr
B1-212
+90 212 285 3187
akademi.itu.edu.tr/pasinliogl
Diferansiyel Denklemler

Öğr. Gör. Evren TANRIÖVER
Mathavuz Koordinatörü

 tanriovere@itu.edu.tr
B1-423
-
akademi.itu.edu.tr/tanriovere
Cebir

Levent BİLİR
Matematikçi

 bilirl@itu.edu.tr
B1-206
-
web.itu.edu.tr/bilirl
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Muzaffer ALTINTAŞ
Emekli Öğr. Gör.

 altintasm@itu.edu.tr
B1-
-

Araş. Gör. Ahmet TOPAL

 atopal@itu.edu.tr
B1-425
-
akademi.itu.edu.tr/atopal
Veri Analizi

Araş. Gör. Ali HAMİDOĞLU

 ahamidoglu@itu.edu.tr
B1-321
-
Optimizasyon / Kontrol Teori

Araş. Gör. Alperen KARAN

 karana@itu.edu.tr
B1-308
-
Veri Analizi

Araş. Gör. Çağatay ALTUNTAŞ

 caltuntas@itu.edu.tr
B1-321
-
Cebir

Araş. Gör. Ece Hazal KORKMAZ

 korkmazece@itu.edu.tr
B1-318
-
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Araş. Gör. Fatma ZÜRNACI YETİŞ

 fzurnaci@itu.edu.tr
B1-324
-
Sayısal Analiz

Araş. Gör. Feyza Nur BERKSOY

 berksoyf@itu.edu.tr
B1-318
-

Araş. Gör. Havva ULUÇAY

 hulucay@itu.edu.tr
B1-414
-
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Araş. Gör. Haydar Can KAYA

 kayah17@itu.edu.tr
B1-408
-
Cebir

Araş. Gör. İsmail GÜZEL

 iguzel@itu.edu.tr
B1-416
-
web.itu.edu.tr/iguzel
Veri Analizi

Araş. Gör. Mehmet DİNÇ

 dincm@itu.edu.tr
B1-410
-
Diferansiyel Geometri

Araş. Gör. Mehmet ÖZDEMİR

 mehmetozdemir@itu.edu.tr
B1-418
-
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Araş. Gör. Mevlüt TEKKOYUN

 mtekkoyun@itu.edu.tr
B1-322
+90 212 285 3279
akademi.itu.edu.tr/mtekkoyun
Çizge Kuramı

Araş. Gör. Mustafa AYDIN

 mustafaaydin@itu.edu.tr
B1-425
-
Analiz / Fonksiyonel Analiz

Araş. Gör. Nazan AKDOĞAN

 nakdogan@itu.edu.tr
B1-316
+90 212 285 3270
Cebir

Araş. Gör. Ömer Volkan CÜRAN

 curan@itu.edu.tr
B1-410
-
Cebir

Araş. Gör. Özcan BAŞKONUŞ

 baskonus@itu.edu.tr
B1-204
+90 212 285 6797
web.itu.edu.tr/baskonus
Diferansiyel Denklemler

Araş. Gör. Sedanur MAZI GÖZEN

 gozen17@itu.edu.tr
B1-418
-
Sayısal Analiz

Araş. Gör. Soner AYDINLIK

 aydinliks@itu.edu.tr
B1-426
-
Sayısal Analiz

Araş. Gör. Vedat KURTAY
Asistan Temsilcisi

 vedatkurtay@itu.edu.tr
B1-426
-
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Kibriye GÖLEK
Bölüm Sekreteri

 
 
 

Staj Doç. Dr. Ergün Yaraneri (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
ÇAP, Yandal Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Erasmus Doç. Dr. Aybike Özer
Yatay Geçiş, Nakil ve İntibak, Af Doç. Dr. Gülçin Mihriye Muslu
Dr. Öğr. Üyesi İrma Hacınlıyan
Öğr. Gör. Dr. Sultan Erdoğan Demir
Burs Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Mezunlarla İrtibat Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Eğitim Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Prof. Dr. Atabey Kaygun
Prof. Dr. Fatma Özdemir (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Kırış
Kalite ve Akreditasyon Prof. Dr. Mustafa Nadar
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
Ar-Ge Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Ar-Ge'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Socrates Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Bologna Süreci Prof. Dr. Mustafa Nadar
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Akademik Atama, Yükseltme ve İnceleme Prof. Dr. İbrahim Kırat
Doç. Dr. Ahmet Kırış
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Lojman Doç. Dr. Ali Ercengiz
Doç. Dr. Ayşegül Tepe
İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Afet ve Acil Durum Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Atık ve Hurda Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Tanıtım Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Doç. Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman